30 de noviembre de 2017
De 13:00 a 14:30h

Lugar:

On November 30th, Allan Collard-Wexler (Duke) will be presenting his paper at the Business School Seminar.


Organiza: Departamento Académico de Administración
Teléfono: 5628 4000 ext. 4012
Correo Electrónico: alexandros.fakos@itam.mx